Tentang Zakat, Infaq, Shodaqoh Online

Seiring dengan kemajuan teknologi, urusan memberi zakat, infaq, shodaqoh kini juga dapat dilakukan secara online. Saat ini telah banyak penyalur zakat resmi dalam negeri yang memberikan pilihan para kaum urban untuk zakat, infaq, shodaqoh secara online. Selain menghemat waktu, zakat, infaq shodaqoh secara online juga dapat dipantau bagaimana badan zakat, infaq, shodaqoh tersebut dalam menghimpun dan menyalurkan dananya.